Statistik Online

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      
 

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010  0  0  0  34 297  0   331 
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 5  4  3  0 0  0  2   20 
3. Permohonan Elaun Majlis Pengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0 49  49  49  49   49 49  49  49  49   49   490
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 9 11  13  13  15   24 22  15 18 16 21    177
  JUMLAH   14  64  62  65  65  107 72  64  364 69  72    1,018

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA  5/12/2022