Statistik Online

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2022

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2022
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 50,911   42,118  18,005 15,427   28,723 4,519             
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 665 336  292   201  263  14            
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 963  619  409  309  353   219            

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010  0  0  0  34             34 
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 5  4  3  0             13 
3. Permohonan Elaun Majlis Pengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0 49  49  49  49   49             245
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 9 11  13  13  15   24             85 
  JUMLAH   14  64  62  65  65  107             377 

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA  4/07/2022