Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

"Memberi Perkhidmatan Yang Cekap Dan Mesra Bagi Memuaskan Kehendak Pelanggan"
 

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jangkamasa

1 Pesanan kerajaan (Local Order) melalui Sistem SPEKS akan disediakan dan diserahkan kepada pembekal  3 HARI
 2 Bayaran bekalan barangan / perkhidmatan

1 MINGGU

3 Permohonan penyewaan dewan Balora Mastika

1 MINGGU

4 Bayaran balik deposit sewa dewan Balora Mastika

1 MINGGU

5 Permohonan penyewaan kuarters kerajaan oleh penjawat awam  1 MINGGU
 6 Permohonan pengosongan kuarters kerajaan oleh penghuni

1 MINGGU

7 Penyediaan ulasan teknikal untuk permohonan lesen hiburan awam

2 MINGGU

8

Pengurusan Aduan

 

 

  Maklumbalas Awal

  Maklumbalas Tindakan Aduan

1 HARI

7 HARI

9

Permohonan mendapatkan nilaian bagi penentuan kadar duti setem pindah milik

1 BULAN

10

Pembatalan setem hasil dokumen urusniaga dan sebagainya bagi amaun duti setem RM500 dan kebawah

1 JAM