Fungsi Bahagian Pembangunan

Unit Pembangunan Masyarakat

 • Pelantikan dan penamatan Ketua-ketua Kg. Tradisi
 • Pelantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-ketua Kg. Baru Cina
 • Pelantikan JKKK bagi Kampung-kampung Tradisi dan Kampung-kampung Baru Cina
 • Penyediaan Baucer Pembayaran Elaun Ketua-ketua Kampung Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK
 • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah)
 • Menguruskan Program Bantuan Pelaburan kepada Penduduk Termiskin melalui Skim ASB/ASW
 • Marancang dan melaksana Program Minda Insan di kalangan penduduk termiskin
 • Merancang dan mengurus pelaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat
 • Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS
 • Menyelenggara Aktiviti Pertubuhan sukarela peringkat daerah
 • S/UJ/K Sambutan Upacara Keagamaan Daerah

Unit Pembangunan Fizikal

 • Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat
 • Menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah
 • Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran
 • Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan , negeri dan swasta
 • Mengurus, menyedia dan memperakui Spek Kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam
 • Merancang dan menyelaras perancangan Pembangunan Fizikal Daerah
 • Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PDT dan JPBD
 • Menyelaras dan mengawasi Perancangan Pembangunan Tempatan bersama PBT
 • Menyelaras pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah
 • Menyemak permohonan Tukar Syarat spy bersesuaian dengan Rancangan Pembangunan Tempatan
 • Memantau pelaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII