Fungsi Bahagian Pengurusan Daerah

Unit Pentadbiran & Kewangan

 • Mengurus hal-ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah
 • Mengawasi disiplin dan memproses dokumen persaraan
 • Mengurus segala cuti, menyelia dan memproses dokumen persaraan
 • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkat kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
 • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM)

Unit Keselamatan

 • Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Dearah
 • Bertindak sebagai urusetia kepada
  • Majlis Keselamatan Daerah
  • J/K Pengurusan dan Bantuan Bencana
  • J/K Menangani Gejala Sosial
  • J/K Pendatang Tanpa Izin
  • J/K Hal Ehwal Pengguna
  • J/K Perpaduan
  • J/K Penyakit Berjangkit
 • Merancang dan Melaksanakan Kempen-kempen Bersama Agensi berkaitan
 • Menyediakan Laporan Pemantauan dan Menilai Impak Pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Pembangunan untuk disampaikan kepada MKN.
 • Pengerusi Gerak Staf Negara

Unit Majlis & Keraian

 • Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembangunan.
 • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah

Unit Teknologi Maklumat

 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, perisian server dan yang lain-lain berkaitan
 • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan dan Laman Sosial Jabatan
 • Menyediakan Latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna