Perutusan Pegawai Daerah

 

DO hafiz1

Assalamualaikum w.b.r. dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang sudi melayari laman web ini. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanawata'ala kerana dengan limpah kurniaNya dapat kita dipertemukan. Saya dengan hormat dan takzim amat mengalu-alukan kunjungan anda ke laman web ini.
      Saya berharap laman web ini dapat memunafaatkan pelayarnya terutama dalam mendapatkan maklumat mengenai pentadbiran daerah ini. Saya sedar laman web ini tidak dapat memenuhi keperluan semua pelayarnya, tetapi beberapa maklumat asas seperti jentera pentadbiran pejabat daerah dan profail daerah telah dapat disediakan. Setakat keupayaan dan sumber yang diperuntukan kepada pentadbiran ini, jabatan akan berusaha memenuhi keperluan pelanggannya.
      Kami dengan fikiran terbuka sentiasa mengalu-alukan pandangan dan teguran dari semua pelanggan demi faedah kita bersama.Mudah-mudahan kami sentiasa dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.
       Sekian, terima kasih.
 

" KE ARAH PENTADBIRAN YANG UNGGUL DAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH "

TUAN MOHD HAFIZ ASWAD BIN NADZRI

PEGAWAI DAERAH DAN TANAH, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG.

                                                                                                                                                       Tarikh Kemaskini : 16 NOVEMBER 2018