Objektif

Objektif Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

  • Mewujudkan Kepimpinan Peringkat Daerah Yang Berkesan Bagi Menjamin Keadaan Pentadbiran, Pembangunan, Keselamatan, Kestabilan Serta Kemakmuran Daerah

  • Menyelaras, Menentukan Serta Melaksanakan Dasar, Program Dan Aktiviti Kerajaan Negeri Serta Kerajaan Persekutuan Di Peringkat Daerah Dengan Kerjasama Jabatan/Agensi Kerajaan Serta Orang Ramai.

  • Melaksanakan Kerja-Kerja Perancangan Pembangunan Daerah Serta Melaksanakan Kerja-Kerja Projek Kecil Luarbandar Demi Mempertingkatkan Taraf Serta Kualiti Hidup Penduduk Amnya.

  • Mewujudkan Pengurusan Pentadbiran Tanah Daerah Secara Cekap Dan Berkesan Ke arah Kemajuan, Kemakmuran Dan Keharmonian Rakyat Selaras Dengan Matlamat Dasar Pembangunan Kerajaan.