Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 


DO hafiz1

Nama CIO : MOHD HAFIZ ASWAD BIN NADZRI

Jawatan : Pegawai Daerah Gred

Jawatan : M54

No.Tel / Faks : 04-8689400 ext 444 / 04-8661593

Email : hafizaswad@penang.gov.my

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
a. Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT SUK Pulau Pinang serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT SUK Pulau Pinang.