Fungsi Bahagian Perundangan

 

 • Pengawalan dan Penyeliaan segala urusan Perundangan Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Barat Daya
 • Mengurus serta menjawab pelbagai memo / surat berkaitan hal-hal perudangan
 • Mengurus dan menyelia sistem fail di bahagian Perundangan
 • Memberi pandangan undang-undang awal serta khidmat nasihat perundangan
 • Menyediakan laporan, kronologi kes, draf afidavit jawapan, penyataan pembelaan, kertas-kertas kausa dan dokumen yang berkaitan kes-ks saman sivil yang melibatkan Pejabat Daerah dan Tanah
 • Membantu mengendalikan kes pendakwaan di peringkat daerah
 • Menyediakan kertas siasatan berhubung kes strata dan pencerobohan tanah
 • Menyemak fail pengambilan tanah dan penyediaan permohonanan kemasukan wang pampasan dan pengeluaran wang pampasan
 • Menyediakan draf perjanjian, draf warta, memorandum atau lain-lain dokumen undang-undang
 • Membantu urusan berkaitan perundangan disetiap portfolio tanah
 • Membantu hal ehwal perundangan tanah lebih efisien dan teratur
 • Membantu hal ehwal perundangan tanah supaya lebih cekap dan telus