Mision & Vision

MISION

Bagi Mencapai Visi Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Barat Daya, Seluruh Warga PDTDBD Akan Sentiasa Mengamalkan Nilai-Nilai Teras Yang Diasaskan Kepada Singkatan Berikut :-

  • Pelanggan Adalah Tetamu

  • Dinamik Untuk Sentiasa Di Hadapan

  • Telus Bagi Semua Urusan

  • Betul Dalam Peraturan Dan Tindakan

  • Disiplin Tunggak Amalan


VISION

Ke arah Pentadbiran Yang Unggul Dan Penggerak Utama Pembangunan Daerah.