Statistik Online

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2020/2021

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2020 / 2021
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 50,911                       
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 665                      
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 963                       

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010                        
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 10                        
3. Permohonan Elaun MajlisPengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010                        
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 37                        
  JUMLAH   47                         

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA  1/2/2021