Pencapaian Piagam Pelanggan

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pengurusan Daerah

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Pembayaran Bil / Tuntutan Dalam Tempoh 3 Hari (Dokumen Lengkap) 100 %
2 Aduan Di Ambil Tindakan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100 %
3 Laman Web Rasmi PDTDBD Dikemaskini 2 Minggu Sekali 100 %
4 Memastikan semua pegawai PDTDBD Mencapai 5 hari berkursus dalam setahun. 100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Menguruskan Segala Tuntutan Pembayaran Projek-projek Yang Telah Siap (Dokumen Tuntutan Lengkap) Dalam Tempoh 5 Hari 100 %
2 Memproses Dan Mendaftar Permohonan Bantuan Wang Sumbangan Kerajaan Negeri Di Dalam Sistem i-Sejahtera (Dengan Syarat Pemohon Memenuhi Syarat Dan Dokumen Lengkap) Dalam Tempoh 3 Hari 100 %
3 Siasatan Dan Pemberian Bantuan Segera Tabung Bencana TYT Kes-Kes Kecemasan (Bencana) (Sekiranya Layak) Dalam Tempoh 1 Hari 100 %

Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian Pentadbiran Tanah

Bil Jenis Perkhidmatan Pencapaian
1 Memproses dan Mengemukakan Permohonan Pembangunan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari Bekerja.  100 %
2 Memproses dan Mengemukakan Permohonan Pelupusan Tanah ke Pejabat Tanah dan Galian Dalam Tempoh 120 Hari Bekerja.  100 %
3 Memproses Penerimaan Bayaran Cukai Tanah dan Bukan Cukai Tanah Dalam Tempoh 1 Hari Bekerja.  100 %
4 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Landed Melalui Sistem eTanah Dalam Tempoh 24 jam.  100 %
5 Mendaftarkan Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga ( Yang Lengkap ) Bagi Hakmilik Strata Melalui Sistem eTanah Dalam Tempoh 7 hari Bekerja.  100%
6 Menyedikan Laporan Tanah Bagi Semua Jenis Permohonan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja.  100 %

Pencapaian Piagam Tahun 2019

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2019 
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2019 
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2019
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2019 
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2019

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Disember 2019