Pencapaian Piagam Pelanggan

 

JANUARI 2021

FEBRUARI 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

MARCH 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

APRIL 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

MEI 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

JUN 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

JULAI 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

OGOS 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

SEPTEMBER 2020

 • Bahagian Pengurusan Daerah
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Tanah

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020

DISEMBER 2020