Fungsi Bahagian Pengurusan Daerah

Unit Pentadbiran & Kewangan

 • Mengurus hal-ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah
 • Mengawasi disiplin dan memproses dokumen persaraan
 • Mengurus segala cuti, menyelia dan memproses dokumen persaraan
 • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkat kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
 • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM)

Unit Keselamatan

 • Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Dearah
 • Bertindak sebagai urusetia kepada
  • Majlis Keselamatan Daerah
  • J/K Pengurusan dan Bantuan Bencana
  • J/K Menangani Gejala Sosial
  • J/K Pendatang Tanpa Izin
  • J/K Hal Ehwal Pengguna
  • J/K Perpaduan
  • J/K Penyakit Berjangkit
 • Merancang dan Melaksanakan Kempen-kempen Bersama Agensi berkaitan
 • Menyediakan Laporan Pemantauan dan Menilai Impak Pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Pembangunan untuk disampaikan kepada MKN.
 • Pengerusi Gerak Staf Negara

Unit Majlis & Keraian

 • Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembangunan.
 • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah

Unit Teknologi Maklumat

 • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah
 • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan yang lain-lain berkaitan
 • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan
 • Menyediakan Latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna

Iklan Sebutharga

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Tiada Sebutharga pada bulan November 2018

Untuk keterangan lanjut sila layari : http://ep.penang.gov.my