Visi & Misi

MISI

Bagi Mencapai Visi Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Barat Daya, Seluruh Warga PDTDBD Akan Sentiasa Mengamalkan Nilai-Nilai Teras Yang Diasaskan Kepada Singkatan Berikut :-

  • Pelanggan Adalah Tetamu

  • Dinamik Untuk Sentiasa Di Hadapan

  • Telus Bagi Semua Urusan

  • Betul Dalam Peraturan Dan Tindakan

  • Disiplin Tunggak Amalan


VISI

Ke arah Pentadbiran Yang Unggul Dan Penggerak Utama Pembangunan Daerah.

Iklan Sebutharga

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

8 Kerja sebutharga penyelenggaraan  - KLIK DISINI

Untuk keterangan lanjut sila layari : http://ep.penang.gov.my