Visi & Misi

MISI

Bagi Mencapai Visi Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Barat Daya, Seluruh Warga PDTDBD Akan Sentiasa Mengamalkan Nilai-Nilai Teras Yang Diasaskan Kepada Singkatan Berikut :-

  • Pelanggan Adalah Tetamu

  • Dinamik Untuk Sentiasa Di Hadapan

  • Telus Bagi Semua Urusan

  • Betul Dalam Peraturan Dan Tindakan

  • Disiplin Tunggak Amalan


VISI

Ke arah Pentadbiran Yang Unggul Dan Penggerak Utama Pembangunan Daerah.

Iklan Sebutharga

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Tiada Sebutharga pada bulan Januari 2019

Untuk keterangan lanjut sila layari : http://ep.penang.gov.my