Objektif

Objektif Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

  • Mewujudkan Kepimpinan Peringkat Daerah Yang Berkesan Bagi Menjamin Keadaan Pentadbiran, Pembangunan, Keselamatan, Kestabilan Serta Kemakmuran Daerah

  • Menyelaras, Menentukan Serta Melaksanakan Dasar, Program Dan Aktiviti Kerajaan Negeri Serta Kerajaan Persekutuan Di Peringkat Daerah Dengan Kerjasama Jabatan/Agensi Kerajaan Serta Orang Ramai.

  • Melaksanakan Kerja-Kerja Perancangan Pembangunan Daerah Serta Melaksanakan Kerja-Kerja Projek Kecil Luarbandar Demi Mempertingkatkan Taraf Serta Kualiti Hidup Penduduk Amnya.

  • Mewujudkan Pengurusan Pentadbiran Tanah Daerah Secara Cekap Dan Berkesan Ke arah Kemajuan, Kemakmuran Dan Keharmonian Rakyat Selaras Dengan Matlamat Dasar Pembangunan Kerajaan.

Iklan Sebutharga

Sebutharga Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Tiada Sebutharga pada bulan November 2018

Untuk keterangan lanjut sila layari : http://ep.penang.gov.my