• Image 02
 • Image 03
 • e2psm
 • promosi pggov cukai tanah
 • cat
 • Cukai3
 • pertukaran alamat 2 copy
 • M21
 • Aedes
 • rate us
 • [BANNER 2018] Kompaun Pengasingan Sisa di Punca [BM]
 • penangalert4
 • 1epintas
 • nuzul
 • Pembayaran Cukai Online Melalui Ebayar link.
 • Layari Facebook PDTDBD link.
 • Sistem Pendaftaran Pekerjaan Sepanjang Masa Online

  http://e2psm.penang.gov.my

 • PTG Bil Vol 1.0

  http://ptg.penang.gov.my Application For Updating Quit Rent Payer Information.

 • PgGov Cukai Tanah
 • CEGAH AEDES CEGAH DENGGI
 • Penilaian Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya Klik Di sini.
 • Cleaner, Greener Penang Klik Di sini.
 • Penang Alert Klik Di sini.
 • Aduan Anda Klik Di sini.

GARIS PANDUAN KESELAMATAN ICT

Garis panduan ini mempunyai dua bahagian utama iaitu :

a) The Malaysian Public Sector Information Security High-Level Risk Assessment (HiLRA) Guide bertujuan memberi panduan melaksanakan penilaian risiko maklumat untuk mendapatkan gambaran awal tahap risiko yang terdapat dalam sistem maklumat agensi.

b) The Malaysian Public Sector Information Security Risk Assessment Methodology (MyRAM) yang bertujuan menyediakan kaedah bagi melaksanakan penilaian risiko terperinci secara kualitatif terhadap aset maklumat seperti ancaman, kelemahan, impak dan kemungkinan berlaku musibah bagi setiap aset dalam skop yang telah dipersetujui.

Peranan dan tanggungjawab

Semua agensi kerajaan hendaklah melaksanakan penilaian umum risiko ke atas sistem maklumat berpandukan kaedah HiLRA. Sekiranya penemuan HiLRA menunjukkan agensi mempunyai tahap risiko aset maklumat yang tinggi maka penilaian risiko terperinci berpandukan kaedah MyRAM perlu dilaksanakan.

Memandangkan teknologi dan keperluan keselamatan maklumat sering berubah, maka agensi-agensi digalak melaksanakan penilaian risiko ke atas aset maklumat secara berkala untuk mendapat gambaran mengenai tahap keselamatan secara berterusan.

Ketua-ketua jabatan hendaklah :
a) memastikan penilaian risiko keselamatan maklumat dilaksanakan,

b) mengambil tindakan susulan bagi mengurangkan risiko maklumat berdasarkan hasil penemuan penilaian risiko yang dijalankan

GARIS PANDUAN

Surat Pekeliling Am Bil. 6 2005 - Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam

 • icu1    ksn   portalpenang1   mygov  portalptg1 jpa   spa1   msci   mampu1
 • spt    sps    spu    dtl
 • berita      video2       publication       audio1        mobile1         arkib       statistik       buletinmutiara com    
     Berita           Video         Penerbitan        Audio       Mobile Web        Arkib      Statistik Online       Buletin Mutiara
 • imagesmpspbbbairpmyHealthpenangcatheader logo pihh

Iklan Sebutharga

Sebutharga pada bulan Mei 2019

PDTDBD/PD/25/2019

PDTDBD/PD/26/2019

PDTDBD/PD/27/2019

Untuk keterangan lanjut sila layari : http://ep.penang.gov.my

 

Urusan Kaunter

HARI

Isnin - Jumaat

 

WAKTU

7.30 Pagi - 4.30 Petang

Kod QR

 qrcode

Imbas Kod Untuk Melayari
Laman Web Melalui Mobile