1AKSES

NOTIS HAK CIPTA

Hakcipta Portal Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya. Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.

  • icu1    ksn   portalpenang1   mygov  portalptg1 jpa   spa1   msci   mampu1
  • spt    sps    spu    dtl
  • berita      video2       publication       audio1        mobile1         arkib       statistik       buletinmutiara com    
       Berita           Video         Penerbitan        Audio       Mobile Web        Arkib      Statistik Online       Buletin Mutiara
  • imagesmpspbbbairpmyHealthpenangcatheader logo pihh