Statistik Online

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2020

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2020
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 22,593  15,969  4,988   3,620  15,229 5,545   3031 4077   1250  3789 2135   
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online  334  242  81 22  276  125   56 79  42   69 62   
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 845  1,028   314 136  460   428  221 267   189 263  202   

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0 320   0  0  0 320
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010   0    12  4  0    31
3. Permohonan Elaun MajlisPengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 439   580  517   517 580  517   517 517   0 517  517  517  4184
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 52   23 52 0 50   11 12  31  32   24    240
  JUMLAH   497  603  569 519 590  579  532 851   35  549  544   4775

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA  9/11/2020