Statistik Online

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2020

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2020
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 22,593  15,969  4,988   3,620  15,229 5,545             
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online  334  242  81 22  276  125             
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 845  1,028   314 136  460   428            

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0 0 0              0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010   0    8              17
3. Permohonan Elaun MajlisPengurusan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 439   580  1339   1339 793  1339              5829
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 52   23 52 0 50               186
  JUMLAH   497  603  1391  1341 803   1397             6032

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang TELAH DIKEMASKINI PADA  8/7/2020

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2019

Statistik Bulan Januari 2019
Statistik Bulan Februari 2019 
Statistik Bulan Mac 2019
Statistik Bulan April 2019
Statistik Bulan Mei 2019
Statistik Bulan Jun 2019
Statistik Bulan Julai 2019
 Statistik Bulan Ogos 2019
 Statistik Bulan September 2019
Statistik Bulan Oktober 2019
Statistik Bulan November 2019
Statistik Bulan Disember 2019