Management Services Division Client Charter

"Memberi Perkhidmatan Yang Cekap Dan Mesra Bagi Memuaskan Kehendak Pelanggan"
 

Num

Type Of Services

Due

1 Permohonan Lesen Hiburan Awam :  
  a) Permohonan Baharu

4 minggu

  b) Pembaharuan

1 minggu

     
2 Permohonan Lesen Penulis Surat Petisyen

4 minggu

     
3 Penyediaan Baucer Bayaran Pesanan Kerajaan Dan Bil-Bil Tuntutan

1 minggu

     
4 Perkhidmatan Duti Setem :  
  a) Memaklumkan nilai kepada pemohon selepas diterima jawapan dari Jabatan Penilaian

4 minggu

  b) Perkhidmatan Mematikan Setem

Serta Merta

     
5 Pengesahan Dokumen dan Surat Sokongan

Serta Merta

     
6 Pengesahan/Sokongan yang memerlukan siasatan pejabat

1 minggu