Division Of Land Management Client Charter

"Sentiasa Berusaha Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Tepat Dan Berkesan Serta Layanan Yang Mesra, Adil dan Tanpa Prasangka"

 
REGISTRATION UNITS

Num

Type of Services

Due

1 Pindah milik, Gadaian, Melepaskan Gadaian dan Perintah Jualan Tanah

1-2 minggu

     
2 Kaveat Dan Lain-lain

1-2 minggu

     
3 Surat Hakmilik Akibat Pelupusan (Dari Tarikh Bayaran Premium)

1-2 minggu

     
4 Permohonan untuk menggantikan geran yang telah penuh ruangan/ rosak/ hilang. (Dari tarikh Surat Hakmilik diterima daripada Pejabat Ukur)

1-2 minggu

     
5 Pengesahan Dokumen dan Surat Sokongan

Serta Merta

     
6 Surat Hakmilik Sambungan Daripada :

1-2 minggu

  - Surat Hakmilik Sementara  
  - Pecahan  
  - Pengambilan  
  (Dari tarikh Surat Hakmilik diterima daripada Pejabat Ukur)  
 
LAND DEVELOPMENT

Num

Type Of Services

Due

1 Permohonan mendirikan rumah dan bangunan

3 minggu

     
2 Permohonan kelonggaran syarat tanah yang mempunyai sekatan kepentingan

8 minggu

     
3 Permohonan Hak Lalu Lalang

8 minggu

     
4 Permohonan Pecah Sempadan/ pecah Bahagian/ Penyatuan Tanah

8 minggu

     
5 Permohonan menukar syarat kegunaan tanah

12 minggu

     
6 Permohonan pemberian milik tanah

12 minggu

     
7 Permohonan lesen pendudukan sementara

12 minggu

     
8 Permohonan permit pengeluaran bahan batuan dan lain-lain

12 minggu

 
TAX UNITS

Num

Type Of Services

Due

1 Bayaran bil-bil hasil

Serta Merta

     
2 Permohonan mendapatkan salinan sah resit cukai tanah

Serta Merta

     
3 Permohonan rayuan pengurangan cukai tanah

12-24 minggu

 
PENGAMBILAN BALIK TANAH UNIT

Num

Type Of Services

Due

1 Permohonan pengambilan balik tanah

12-48 minggu

 
HARTA PUSAKA KECIL UNIT

Num

Type Of Services

Due

1 Penyelesaian Harta Pusaka Kecil

24 minggu