Development Division Client Charter

"Melaksanakan Dan Menyiapkan Projek Kecil Pembangunan Di dalam Tahun Semasa Serta Menangani Masalah Masyarakat Dengan Menitikberatkan Kepuasan Pelanggan"

 

Num

Type Of Services

Due

1 Menjalankan kerja-kerja binaan atau bekalan barang-barang selepas lnd. Kerja

3 minggu

     
2 Membuat pengesahan kerja/bekalan yang siap

1 bulan

     
3 Membuat pembayaran kepada pembekal/ pemborong

1 bulan

     
4 Membuat Perakuan pemohon projek ADUN dan ADR kepada Pegawai Kemajuan Negeri

2 mingggu

     
5 Menangani masalah masyarakat

Serta Merta

     
6 Menguruskan elaun Pengerusi dan Setiausaha JKKK

3 bulan sekali