Management Services Division Function

Unit Pentadbiran & Kewangan

  • Mengurus hal-ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah
  • Mengawasi disiplin dan memproses dokumen persaraan
  • Mengurus segala cuti, menyelia dan memproses dokumen persaraan
  • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkat kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
  • Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM)

Unit Keselamatan

  • Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Dearah
  • Bertindak sebagai urusetia kepada
    • Majlis Keselamatan Daerah
    • J/K Pengurusan dan Bantuan Bencana
    • J/K Menangani Gejala Sosial
    • J/K Pendatang Tanpa Izin
    • J/K Hal Ehwal Pengguna
    • J/K Perpaduan
    • J/K Penyakit Berjangkit
  • Merancang dan Melaksanakan Kempen-kempen Bersama Agensi berkaitan
  • Menyediakan Laporan Pemantauan dan Menilai Impak Pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Pembangunan untuk disampaikan kepada MKN.
  • Pengerusi Gerak Staf Negara

Unit Majlis & Keraian

  • Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembangunan.
  • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah

Unit Teknologi Maklumat

  • Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah
  • Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, server dan yang lain-lain berkaitan
  • Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan
  • Menyediakan Latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna

Quotations

We're sorry, there are no qoutation offer. Thank you.

details