Objective

South West District And Land Office Objective

  • Mewujudkan Kepimpinan Peringkat Daerah Yang Berkesan Bagi Menjamin Keadaan Pentadbiran, Pembangunan, Keselamatan, Kestabilan Serta Kemakmuran Daerah

  • Menyelaras, Menentukan Serta Melaksanakan Dasar, Program Dan Aktiviti Kerajaan Negeri Serta Kerajaan Persekutuan Di Peringkat Daerah Dengan Kerjasama Jabatan/Agensi Kerajaan Serta Orang Ramai.

  • Melaksanakan Kerja-Kerja Perancangan Pembangunan Daerah Serta Melaksanakan Kerja-Kerja Projek Kecil Luarbandar Demi Mempertingkatkan Taraf Serta Kualiti Hidup Penduduk Amnya.

  • Mewujudkan Pengurusan Pentadbiran Tanah Daerah Secara Cekap Dan Berkesan Ke arah Kemajuan, Kemakmuran Dan Keharmonian Rakyat Selaras Dengan Matlamat Dasar Pembangunan Kerajaan.

Quotations

We're sorry, there are no qoutation offer. Thank you.

details