1AKSES

COPYRIGHT NOTICE

Hakcipta Portal Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya. Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.

  • icu1    ksn   portalpenang1   mygov  portalptg1 jpa   spa1   msci   mampu1
  • SPT     SPS      SPU     DTL
  • berita       video2        publication      audio1        mobile1          arkib       statistik         buletinmutiara com
      News             Video          Publication       Audio        Mobile Web     Archive      Statistics Online       Mutiara Buletin
  • imagesmpsppuspanitabbpgreenbairppenangcatmyHealthheader logo    penang logo        pihh